Nhà hàng với phong cách vụ phụ khoái lạ

Server #1Server #2Server #3  12.4 N  100


Kenzie luôn chăm chỉ với công việc nhà hàng của mình và luôn mong được gặp khách hàng yêu thích của mình, Charles. Khi Charles đến dùng bữa trưa đặc biệt với Leda, Kenzie biết rằng cô ấy phải biến đây trở thành một trải nghiệm khó quên.

Nhà hàng với phong cách vụ phụ khoái lạ

Có thể bạn thích?

Tắt QC