[ADN-350] Tri ân đối tác sau khi ký hợp đồng

Server #1Server #2Server #3  1.6 Tr  100


Tôi vôi vàng đến nhà một khách hàng để hoàn thành cái hợp đồng và người ấy chính là người yêu cũ của tôi, khi biết được chuyện này tôi đã thường xuyên đến nhà cô ấy hơn, vì hợp đồng có giá trị nên người yêu cũ cũng đã dễ dãi với tôi hơn

[ADN-350] Tri ân đối tác sau khi ký hợp đồng

Có thể bạn thích?

Tắt QC